Õigused ja kohustused

EELK Lääne-Nigula koguduse liikmeteks on kõik ristitud inimesed.

Täieõiguslik koguduse liige on käinud kalendriaastal armulaual ja tasunud liikmeannetuse.

Liikmeannetust tasuvad kõik leeritatud koguduseliikmed.

Liikmeannetust saab tasuda nii koguduse kantseleis sularahaga kui pangaülekandega (selgitusse märkida sõna “liikmeannetus” ja kellegi teise eest tasudes ka tema nimi). Täpsem info “Liikmeannetused

Liikmeannetus võiks olla 1% aasta sissetulekust.