Liikmeannetus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirikukogu on määranud soovitusliku liikmeannetusena 1%-ga inimese aasta netosissetulekust.

Liikmeannetust võib teha kord aastas ühekordse annetusena või jagada see summa kuudele või kvartalitele.

Kui ülekanne tehakse oma kontolt, siis tuleb märkida makse selgitusse sõna „liikmeannetus”. Kui ülekanne tehakse kellegi teise eest, näiteks maksab tütar oma kontolt ka eaka ema liikmeannetuse, siis tuleb selgitusse märkida ka annetaja nimi, nt “liikmeannetus Kati Karu”.

Liikmeannetus on võimalik teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega (võib teha nii kord aastas kui igakuise püsimaksekorraldusena).

Koguduse arvelduskonto:
SEB, arve: EE491010602004146002
Koguduse registri nr: 80208312
Palume ülekandele märkida selgitusse “liikmeannetus” ja kellegi teise eest makstes annetaja ees- ja perekonnanimi!