Hetkel teoksil!

Toeta kiriku küttesüsteemi ümberehitust!

Lääne-Nigula kogudus on alustanud kiriku ja pastoraadi küttesüsteemi kaasajastamist, mille eesmärk on amortiseerunud küttesüsteemi renoveerimine. kasutusele võetakse maaküttesüsteem, et säilitada muinsuskaitse alla kuuluv kirik ja pastoraat.

Ümberehituse jaoks saab teha annetusi järgmiste andmete järgi:

Saaja: EELK Lääne-Nigula kogudus

Konto nr: EE541010220084151017

Selgitus: Lääne-Nigula küttesüsteemi ümberehitus


Projekti nimi: Lääne-Nigula koguduse kiriku ja pastoraadi küttesüsteemi kaasajastamine

Eesmärk: Lääne-Nigula kiriku ja pastoraadihoone amortiseerunud küttesüsteemi renoveerimine, võttes kasutusele kaasaegse maaküttesüsteemi, et säilitada muinsuskaitse alla kuuluvat kirikut ja pastoraadihoonet ning selles olevat vara.

Ehitustegevuse eeldatav lõpp: suvi 2024

Projekti toetajad: koguduse liikmed, sõpruskogudused, LEADER, Kodukant Läänemaa, Lääne-Nigula vald, kohalikud ettevõtjad ja eraisikud