Töötegijad

Kristo HÜDSI, koguduseõpetaja, noortetöö toimkond, välissuhted
tel 5695 2758, kristo.hudsi@eelk.ee

Leevi REINARU, abiõpetaja, välissuhted
tel 5649 8724, leevi.reinaru@eelk.ee

Lev LEKARKIN, diakon, kirikaia toimkond
tel 508 2946, lev.lekarkin@eelk.ee

Agne VIILMA, juhatuse esimees, diakoonia toimkond
tel 5198 7082, agneviilma@gmail.com

Helle REINARU, organist, muusikatöö toimkond, ajaloo ja arhiivi toimkond
tel 479 6165, 5665 7351, hellereinaru@gmail.com

Jane HÜDSI, laste- ja peretöö

Tuuli VARIK, koguduse misjonitöö toimkond

Ülle Ehanurm, jumalateenistuse toimkond

Arno Pardla, meediatoimkond

Sinodi saadikud: Helle Reinaru ja Agne Viilma,
asendussaadikud Maila Pardla ja Maarika Lekarkin