Kiriku ja pastoraadi maaküttesüsteem

Projekti nimi: Lääne-Nigula koguduse kiriku ja pastoraadi küttesüsteemi kaasajastamine

Eesmärk: Lääne-Nigula kiriku ja pastoraadihoone amortiseerunud küttesüsteemi renoveerimine, võttes kasutusele kaasaegse maaküttesüsteemi, et säilitada muinsuskaitse alla kuuluvat kirikut ja pastoraadihoonet ning selles olevat vara.

Ehitustegevuse eeldatav lõpp: suvi 2023

Projekti toetajad: koguduse liikmed, sõpruskogudused, LEADER, Kodukant Läänemaa, Lääne-Nigula vald, kohalikud ettevõtjad ja eraisikud

Pastoraadi ja kiriku küttesüsteemi ümberehituse annetusteks on avatud konto:
Saaja: EELK Lääne-Nigula kogudus
Konto nr: EE541010220084151017
Selgitus: Lääne-Nigula küttesüsteemi ümberehitus